Contact
Locatie
search back preload
img_0484_crop3

Jacob_Kerssemakers_Begraafplaats_Zeeburg_II

Jacob Kerssemakers, Begraafplaats Zeeburg II (2013)


Sinds 2006 heeft een uitgebreide verkenning plaatsgevonden van de mogelijkheden voor eerherstel van de Joodse Begraafplaats Zeeburg. Vervolgens is eind 2008 de Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg opgericht. Op grond van de bevindingen hebben de plannen vorm gekregen en zijn deze inmiddels grotendeels gerealiseerd. De Joodse Gemeente Amsterdam, het Stadsdeel Oost en particulieren, talrijke vrijwilligers en enige professionals hebben hun medewerking verleend. De Joodse Gemeente Amsterdam verleende een startsubsidie en toonde bereidheid zitting te nemen in het bestuur van de Stichting. Vervolgens werden financiële bijdragen ontvangen van andere Joodse en niet-Joodse organisaties, donateurs en particulieren.

Restauratie_foto_Ephraim_Goldstoff-klAan de zuidzijde van de begraafplaats, waar in 2006 de meeste gebroken en ernstig verzakte grafstenen aangetroffen zijn, hebben wij de oorspronkelijke begraafplaats door restauratie weer zichtbaar gemaakt. Daartoe is eerst een goede toegang gecreëerd door de aanleg van een nieuw toegangshek met talud, waardoor de begraafplaats vanaf de Valentijnkade is ontsloten. Vervolgens zijn enkele paden aangelegd en is zorg gedragen voor regelmatig onderhoud van het gebied aan de zuidzijde en de paden.

De Valentijnkade is een drukke fiets- en wandelroute. Het in 2014 geplaatste informatiebord voorziet in een behoefte en vertelt bezoekers en passanten in kort bestek de betekenis van Zeeburg.

Het Stadsdeel Oost erkent de grote historische en religieuze waarde van de begraafplaats en heeft zijn steun betuigd aan de Stichting voor de plannen tot herstel en restauratie, alsmede de educatieve mogelijkheden van de begraafplaats. De Stichting en het Stadsdeel Oost hebben in 2012 een convenant gesloten, waarbij over en weer verplichtingen zijn aangegaan voor wat betreft onderhoud en openstelling voor publiek.

De stichting verleende historicus Bart Wallet opdracht een boek over de 300 jarige geschiedenis van de begraafplaats te schrijven. Deze publicatie verscheen in september 2014 bij Uitgeverij Verloren.

De begraafplaats vertegenwoordigt naast de hier beschreven historische en religieuze betekenis ook een belangrijke waarde als natuurgebied. Met de plannen van de stichting zal de natuurwaarde in stand blijven, omdat de herstelwerkzaamheden zich op een beperkt gedeelte van Zeeburg richten, voornamelijk het deel langs de Valentijnkade.
 
Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg
De stichting is te bereiken via dit e-mailadres: info@eerherstelzeeburg.nl
Het rekeningnummer van de stichting voor donaties is: NL72 ABNA 0402 5700 22
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34318733
Fiscaalnummer 8201.63.223

De begraafplaats is eigendom van:
Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS)
Van der Boechorststraat 26
Postbus 7967
1008 AD Amsterdam
Telefoon 020-646 00 46

Word donateur

Draagt u het doel van de stichting een warm hart toe, word dan donateur. Lees verder...