Contact
Locatie
search back preload
img_0484_crop3

gosselaar-abrahamDe Stichting Eerherstel Zeeburg heeft op het zuidelijkste deel van de begraafplaats ongeveer honderd grafstenen laten restaureren. Deze stenen dateren uit de periode maart 1883 tot maart 1885. Het terrein waarop de stenen staan, beslaat twee vakken: een vak voor volwassenen en ten zuiden daarvan, doorlopend tot de muur langs de Valentijnkade, een vak voor kinderen.

Een vrijwilliger van de stichting, Bart Voorzanger, heeft in kaart gebracht welke mannen, vrouwen en kinderen onder de gerestaureerde stenen begraven liggen. Allereerst heeft hij de Hebreeuwse teksten van de grafstenen ontcijferd en vertaald. Het onderste deel van de tekst is vaak in het Nederlands, maar de Hebreeuwse tekst daarboven bevat uitgebreidere informatie. Vervolgens heeft hij de naam van de overledene omgezet naar de Nederlandse schrijfwijze, waarna onderzoek mogelijk werd in de genealogische bronnen van het Amsterdamse Stadsarchief en van internet. 2zeeburg-14-maart-2014Op die manier is het gelukt om nagenoeg alle overledenen van de gerestaureerde grafstenen terug te vinden.

Begravenen maart 1883 tot maart 1885 

In het document dat via onderstaande link te openen en te downloaden is, heeft Bart Voorzanger al zijn gegevens op een rijtje gezet over de personen die onder de gerestaureerde stenen begraven liggen. Vanuit dit document kunt u weer doorklikken naar uitgebreidere informatie over de afzonderlijke overledenen. Klik op onderstaande titel om het document te openen of te downloaden:
De gerestaureerde grafstenen op de joodse begraafplaats Zeeburg

Andere begravenen in periode 1834-1935

Via deze website, die wordt bijgehouden door  de stichting Akevoth, is eigen onderzoek mogelijk naar andere begravenen op Zeeburg in de periode 1834-1935. Hieraan kan echter niet de verwachting worden ontleend een bezoek te kunnen brengen aan de precieze locatie van het graf van een teruggevonden voorouder. Buiten de circa honderd stenen van het gerestaureerde gedeelte zijn hier en daar nog leesbare grafstenen te zien langs de paden, maar het ontbreekt aan een overzicht welke rijen en grafnummers waar liggen. Bij een bezoek aan de begraafplaats met het oog op hier begraven voorouders zal het dus noodgedwongen moeten blijven bij het bezichtigen van het gerestaureerde gedeelte en het lopen over de nieuw aangebrachte paden om de sfeer van deze bijzondere begraafplaats te ervaren.

 
Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg
De stichting is te bereiken via dit e-mailadres: info@eerherstelzeeburg.nl
Het rekeningnummer van de stichting voor donaties is: NL72 ABNA 0402 5700 22
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34318733
Fiscaalnummer 8201.63.223

De begraafplaats is eigendom van:
Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS)
Van der Boechorststraat 26
Postbus 7967
1008 AD Amsterdam
Telefoon 020-646 00 46

Word donateur

Draagt u het doel van de stichting een warm hart toe, word dan donateur. Lees verder...