Contact
Locatie
search back preload
img_0484_crop3

joodsebegraafplaats-014

Een monument van drie eeuwen oud


De Joodse Begraafplaats Zeeburg bestond in 2014 driehonderd jaar. De begraafplaats was van 1714 tot 1914 de laatste rustplaats voor tachtig procent van de Amsterdamse joden. Naar schatting zijn hier ruim 100.000 personen begraven. Van april t/m oktober is de begraafplaats elke eerste zondag van de maand geopend.

Open dagen in 2019, steeds van 11.00 tot 17.00 uur:

  • zondag 7 april
  • zondag 5 mei
  • zondag 2 juni
  • zondag 7 juli
  • zondag 4 augustus
  • zondag 1 september
  • zondag 6 oktober

Toegang via het hek aan de Valentijnkade. Er zijn deskundige gidsen aanwezig, die u een introductie kunnen geven. Daarna kunt u op eigen gelegenheid de gerestaureerde stenen en de rest van de begraafplaats bezoeken. Ook na uw rondgang kunt u met vragen bij de gidsen terecht.

ACTUALITEIT
Joodse Begraafplaats Zeeburg plek voor namenmonument?
Al meermalen is de suggestie opgedoken om als locatie voor het Namenmonument te kiezen voor onze Joodse Begraafplaats. Het Namenmonument ter herdenking van alle omgekomen Nederlandse joden in de Tweede Wereldoorlog, naar een ontwerp van Daniel Libeskind, is nu gepland aan de Weesperstraat. In de NRC van 17 november 2018 reageert Stichting Eerherstel op een ingezonden brief van 3 november, waarin opnieuw deze suggestie door een omwonende werd gedaan. Klik
hier voor de beide brieven.

Grootste joodse begraafplaats van Nederland
Iedere Asjkenazische jood (dat wil zeggen: oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland of Oost-Europa) die niet in staat was zich in te kopen als lid van de Joodse Gemeente, kwam uiteindelijk op Zeeburg terecht. Dat werd daardoor de armenbegraafplaats bij uitstek, maar ook talrijke migranten werden hier begraven en opvallend veel kinderen: de kindersterfte was hoog.

Met een omvang van uiteindelijk 13 hectare aan begraafvelden en 5 hectare grond gereserveerd voor verdere uitbreiding was Zeeburg, zowel qua aantal begraven personen als qua oppervlakte, verreweg de grootste joodse begraafplaats in Nederland, en tevens één van de grootste in West-Europa. Thans omvat Zeeburg nog steeds 8 hectare gelegen tussen het Flevopark en de rand van de Indische buurt.
In de Tweede Wereldoorlog werd ernstig huisgehouden op de begraafplaats. De teloorgang daarna heeft evenmin recht gedaan aan al die tienduizenden die hier begraven liggen. Een deel van de begraafplaats moest in de jaren 1950 zelfs wijken voor de aanleg van de toegangsweg naar de Schellingwouderbrug.

Eerherstel na decennia verwaarlozing
De Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg heeft dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers, het stadsdeel, professionele steun en financiële bijdragen het verval kunnen keren. 20% van het terrein heeft een beter aanzien gekregen door de aanleg van looppaden, een nieuwe toegangspoort en regelmatig onderhoud. Informatieborden zijn geplaatst, de 300-jarige geschiedenis is nu beschreven en als boek beschikbaar. Ruim 100 herstelde en gerestaureerde grafstenen vormen een passende herinnering aan de eens zo grote joodse gemeenschap van Mokum. Na tientallen jaren is het mogelijk de begraafplaats weer te bezoeken op open dagen, die in de periode april t/m oktober elke eerste zondag van de maand worden gehouden.

Anita_Neefjes_2016

Foto: Anita Neefjes.

 
Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg
De stichting is te bereiken via dit e-mailadres: info@eerherstelzeeburg.nl
Het rekeningnummer van de stichting voor donaties is: NL72 ABNA 0402 5700 22
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34318733
Fiscaalnummer 8201.63.223

De begraafplaats is eigendom van:
Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS)
Van der Boechorststraat 26
Postbus 7967
1008 AD Amsterdam
Telefoon 020-646 00 46

Word donateur

Draagt u het doel van de stichting een warm hart toe, word dan donateur. Lees verder...